Er bestaat een gemengde  vrijmetselarij. Een inwijdingsgenootschap voor mannen en vrouwen. Ja ook in de Zaanstad. De gemengde loge PLATO bestaat al sinds 1 juni 1919. Geen eendagsvlieg dus en ook nog altijd springlevend. Op dit moment tellen wij 19 leden, 13 vrouwen en  6 mannen.
De loge PLATO  komt eenmaal in de 14 dagen bij elkaar: de tweede en vierde Maandag van de maand om  ‘s avonds acht uur in het Vrijmetselaarsgebouw Anna Palowna van het Grootoosten der Nederlanden, Stationsstraat  16 in Zaandam. Dit gebouw is één van de mooiste vrijmetselaarsloges in Nederland.
Wij zijn noch gebonden noch verbonden aan enige politieke of religieuze organisatie. Onze Orde kent gelovigen (in wat dan ook) agnosten, humanisten en atheïsten. Vrijheid, gelijkheid en broederschap staan hoog in ons vaandel. Ras, huidskleur, geslacht, sociale status of seksuele voorkeur  spelen geen rol bij ons.
Wat speelt dan wel: onze wens om zicht te krijgen op de bedoeling van het leven. Wij gaan er van uit dat men eerst zichzelf moet leren kennen om de eigen rol te kunnen begrijpen in het mysterie dat ‘leven’ heet. Een bewustwordingsproces dus.
Aan de hand van inwijdingen, prachtige rituelen, waarbij het symbolisch bewustzijn geactiveerd wordt, proberen we onszelf te ontwikkelen. In de wijze waarop we dat doen onderscheiden we ons wel van andere esoterische stromingen.

Wij maken deel uit van de Internationale Orde der Gemengde Vrijmetselarij “LE DROIT HUMAIN”, die in 1893 werd opgericht in Parijs door Georges Martin en Maria Deraismes. De Nederladse Federatie van deze Orde werd opgericht in 1904. In Nederland hebben we 16 loges, die verdeeld over het land werken in de graden 1 t/m 3: die van leerling, gezel en meester.

Onze Orde heeft federaties met bijna 30.000 leden over de hele wereld en haar hoofdkwartier zetelt in Parijs.

Het gedachtegoed van de Gemengde Vrijmetselarij van LE DROIT HUMAIN heeft een belangrijke culturele invloed op de maatschappij  uitgeoefend, ook hier in Nederland. Onder andere voelden gezaghebbende kunstenaars zich  hiertoe aangetrokken. Dit is nog steeds terug te vinden in de door hen gecreëerde  bouw- en kunstwerken. Een beroemde naam in dit verband is die van architect De Bazel. Een bekend voorbeeld van zijn hand is het gebouw van de vroegere Nederlandse Handelmaatschappij in Amsterdam, nu het Gemeente Archief.

Wie zijn wij?

Bijna niemand weet het!

Internationale Orde voor

Gemengde Vrijmetselarij

 

 

Loge Nr. 708 Plato Nederlandse Federatie