Wat doen wij?

 

 

Wij zijn in onze loge PLATO al bijna een eeuw bezig met wat nu als zeer hedendaagse spiritualiteit aangeprezen wordt. We maken echter deel uit van een oude esoterische traditie, die terug grijpt op vooral licht- en bouwsymboliek, waarvan de bron ligt in de Renaissance, maar die in zijn uitgangspunten heel eigentijds is. De verbondenheid van alles met alles proberen te zien, naar je innerlijke stem luisteren, jezelf leren begrijpen (en hierdoor hopelijk ook de ander), verantwoordelijkheid nemen, erachter proberen te komen waarom je hier rondloopt ………… Dat is waar we mee bezig zijn. We benoemen die begrippen op symbolische wijze, die alles te maken heeft met de wortels van ons gedachtegoed.

Na binnenkomst in onze Loge begint men na inwijding met de maçonnieke arbeid als Leerling Vrijmetselaar. Via groei- en verdere inwijdingsprocessen kan men binnen enkele jaren Meester Vrijmetselaar worden.

 

 

We benoemen dat als ‘het werken aan de eigen ruwe steen’. Een steen waarvan het de bedoeling is dat deze eens zal kunnen passen in de Tempel der Mensheid, met andere woorden de samenleving, maar dan wel in haar volmaakte vorm. Dat ons dat welhaast zeker niet voor 100% zal gelukken, ontmoedigt ons niet. De weg is voor ons belangrijker dan het doel.

Wij kennen twee soorten bijeenkomsten: voorhoven- en tempelbijeenkomsten.

In de voorhoven bespreken wij bij voorkeur een bepaald onderwerp dat we uitgekozen hebben of luisteren wij naar een voordracht, die iemand houdt. Na afloop wordt hierover met elkaar van gedachten gewisseld. Deze onderwerpen kunnen alle mogelijke thema’s inhouden en blijven niet beperkt tot maçonnieke onderwerpen. Ook de actualiteit wordt niet geschuwd. Wel hebben wij met elkaar een afspraak gemaakt: over politiek en religie worden geen discussies gevoerd. We wisselen wel gedachten uit, maar het is niet de bedoeling om elkaar te overtuigen. Luisteren is belangrijk. Wat gezegd wordt op je in laten werken en daarna voor jezelf je mening bepalen.

Ook komen de gewone verenigings- en federatiezaken in deze voorhoven aan de orde. We proberen daar zo weinig mogelijk tijd aan te spenderen.

In de tempel vinden spirituele plechtige bijeenkomsten plaats, waarbij wij ons aan de hand van bepaalde rituelen en daarbij passende muziek geestelijk ‘opladen’.

 

Internationale Orde voor

Gemengde Vrijmetselarij

 

 

Loge Nr. 708 Plato Nederlandse Federatie